Potřebujete poradit? Zavolejte nám 773 204 848 nebo 224 351 842

Historie saunování

V dnešní době si spojujeme saunu nejspíše s Finskem. Sauna má ve Finsku dlouholetou tradici, první známky o ní sahají do období Kristova narození. Samotné slovo sauna, které vzaly za své snad všechny jazyky světa, je samozřejmě finského původu.

Ve středověku bylo saunování rozšířeno po celé Skandinávii. Později ve Švédsku proti používání sauny začala zbrojit církev, považovala je za hříšné. Koncem 19. století se začaly šířit zdravější postoje a v rámci osvěty se po celém Švédsku zřizovaly veřejné lázně se saunou. Ještě žijí pamětníci, kteří měli ve školním rozvrhu jednou týdně zařazenou povinnou koupel.

Další návrat slavila sauna ve Švédsku v době hospodářské konjunktury 50. let, kdy se koupání v bazénu a následná sauna začaly považovat za vhodnou rekreaci. Tehdy se také poprvé objevila sauna jako součást bytového zařízení. Šedesátá léta přinesla sexuální revoluci a sauna se stala místem, které pomáhalo bořit společenské předsudky. Až v osmdesátých letech s příchodem nových módních trendů vyměnili mnozí saunu za posilovnu a solárium.

Ve Švédsku je domácí sauna dodnes luxusem, na rozdíl od Finska, kde bývá většinou běžnou součástí třeba i malého jednopokojového bytu. Finové dokonce ve svém kalendáři přidělili sauně svátek (druhá sobota v červnu) a uvažuje se ještě o oficiálnějším statutu.

Ve svých počátcích byla sauna pouhá vyhrabaná díra ve svahu s hromadou rozpálených kamenů někde v rohu. Postupem času se neustále vylepšovala a zdokonalovala až do dnešní podoby dřevěného srubu. Rozšířená byla hlavně v řídce osídlených oblastech, ale postupem doby, kdy se lidé začali stěhovat do měst i sauna následovala lidi do městských příbytků. Za posledních padesát let se množství saun ve Finsku ztrojnásobilo a na současný počet 1,5 milionů. Při počtu obyvatel 5 milionů připadá tak jedna sauna na téměř tři obyvatele, což je samo o sobě úctyhodné číslo.

Další články: Co je to sauna?  |  Účinky saunování  |  Postup při saunování  |  Sauna a chování